Skupina Čebelice

V skupini Čebelice je 9 otrok, starih od 1 do 6 let. Zanje skrbita:

  • vzgojiteljica Ana Čeligoj in
  • pomočnica vzgojiteljice Tina Dolgan