PREDSTAVITEV

Nekaj podatkov o našem vrtcu:

Smo javni vrtec. Dejavnosti izvajamo po kurikulumu za vrtce.

Otroci se igrajo, kričijo, se smejejo in učijo v dveh oddelkih. Sončki so kombiniran oddelek prvega in drugega starostnega obdobja (od 1. do 6. leta), vpisanih je 19 otrok. Čebelice pa so polovičen kombinirani oddelek, ki šteje 9 otrok iz prvega in drugega (od 1. do 6. leta) starostnega obdobja.

Za kvalitetno življenje v vrtcu skrbimo:

V skupini SONČKI

Vzgojiteljica: Martina Katern Tomažič

Pomočnici vzgojiteljice: Ariana Babić

V skupini ČEBELICE

Vzgojiteljica: Ana Čeligoj

Pomočnica vzgojiteljice: Tina Dolgan

Dosegljive smo na telefon: 05 711 87 03

Uprava šole:

Osnovna šola Jelšane

Jelšane 82

6254 Jelšane

tel. št.: 05/7118 700

faks: 05 7118 707

elektronski naslov : os.jelsane@guest.arnes.si

Ravnatelj: dr. Tadej Braček, tel.: 05 7118 701

ZUNANJI SODELAVCI

Logopedinja:  Maja Hrvatin Gorjanc

Pedagog: dr. Tadej Braček

Zdravstvena delavka: Nataša

soncek

KAJ DELAMO V JELŠANSKEM VRTCU?

Vse mogoče.

Če vprašate otroke, bodo rekli:”Igramo se.” To je najbolj preprosto povedana resnica o delovanju vrtca in predšolskega izobraževanja na področju gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave, matematike, ki se kot nit, ki združuje, prepleta igra.

Naš mali dom je opazno povezan z okoljem. Prisotni smo kot mali pacienti pri zdravniku, na igrišču, na prireditvah, kjer pokažemo kako znamo peti, plesati in igrati, na bljižnjih vzpetinah, ob potoku, v trgovini, na cesti, v knjižnici, na izletih, na avtobusu…

Ko bomo veliki, bomo očki in mamice in takrat bomo šli po vaših stopinjah. Znamo opazovati in si marsikaj zapomnemo, zato naj bo to pozitivnost, ljubezen,naklonjenost, razumevanje, medsebojna podpora in pomoč…

 

V VRTEC VPISUJEMO

Vpis poteka v mesecu marcu ali po odredbi občine-ustanoviteljice in tudi ves čas med letom, do polne zasedbe. Za več informacji se obrnite na ravnatelja.
VKLJUČEVANJE OTROKA V VRTEC

Priporočamo postopno uvajanje. Ob vstopu se otrok in starši, po dogovoru z vzgojiteljico, postopno uključujejo v vrtec.
ZDRAVNIŠKI PREGLED

Otrok mora biti pred vključitvijo zdravstveno pregledan. Prvi dan prisotnosti v vrtcu oddajo starši vzgojiteljici Potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

VZEMITE SI ČAS

Izkušnje so pokazale, da je za otroka dobro,če je prve dni v vrtcu krajši čas.

VEČ INFORMACIJ, VEČ ZAUPANJA

Starši zaupate otroka vzgojteljicam za znaten del dneva, kar sprejemamo  z vso odgovornostjo. Da bi strokovne delavke lahko čim prej pridobile otrokovo zaupanje in mu pomagale pri navajanju na vrtec, potrebujejo od staršev pomembne informacije o njegovih posebnostih ( bolezni, vročinski krči, alergije, otrokove navade…)

OBRATOVALNI ČAS

Vrtec je odprt skozi vse leto, razen ob praznikih in v času kolektivnega dopusta. Vedno je možen začasen izpis otroka, za najmanj en mesec in največ tri mesece.

VRTEC POČIVA OB PRAZNIKIH

31. oktobra – Dan reformacije

1. november – Dan mrtvih

25. decembra – Božič

26. decembra – Dan samostojnost

1. in 2. januar – Novo leto

8. februar – Slovenski kulturni praznik

17. april – Velikonočni ponedeljek

27.april – Dan upora proti okupatorju

1.in 2.maj – Praznik dela

25. junij – Dan državnosti

15. avgust – Marijino nebovzetje

VRTEC POČIVA TUDI V ČASU KOLEKTIVNEGA DOPUSTA

03. maj 2018 – majski kolektivni dopust

05. – 16. avgust 2019 – poletni kolektivni dopust