PREDSTAVITEV

Vrtec Jelšane je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja veljavne programe za predšolsko vzgojo. Ustanoviteljica vrtca je Občina Ilirska Bistrica. Vrtec vključuje v svoj oddelek otroke, stare od enajst mesecev do vstopa v šolo.

VODSTVO VRTCA

Anja Valenčić Štembergar, v. d. ravnatelja

Ravnatelj in tajništvo se nahajata v prostorih Osnovne šole Jelšane.

ORGANIZIRANOST VRTCA

V vrtcu deluje kombinirana skupina SONČKI, v katero so vključeni otroci od 1. do 6. leta starosti. V skupino je vključenih 16 otrok.

Strokovne delavke v oddelku vrtca:

  • Martina Katern Tomažič: vzgojiteljica predšolskih otrok
  • Ariana Babić: vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
  • Monika Baša: vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

Poslovni čas vrtca: 6.00–16.00

Vrtec počiva ob praznikih

V času praznikov je v vrtec vključenih manj otrok. Zaradi organizacije dela in racionalne nabave živil vrtec z vprašalnikom za starše preveri morebitno odsotnost otrok.

DNEVNA RUTINA

6.00–8.20Prihod v vrtec, igra po želji
8.30–9.00Priprava na malico, malica
9.15–11.20Vodene in spontane dejavnosti, sadna malica, bivanje na prostem
11.30–16.00Počitek otrok, popoldanska malica, igra in odhod domov

Prihod in odhod v vrtec

Starši pripeljejo svoje otroke v vrtec vsak dan do 8.15, ko je čas za jutranjo malico. Starši odsotnost otroka in odsotnost zaradi bolezni sporočijo vzgojiteljicam do 8.30.

Otroci prihajajo v vrtec v spremstvu odrasle osebe. Otroke lahko spremljajo v vrtec tudi otroci, starejši od 10 let, vendar le s pisno izjavo staršev.

Starši so dolžni otroka ob prihodu v vrtec ali iz njega osebno oddati in prevzeti pri vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice.

PROSTOR

Vzgojno izobraževalno delo poteka v igralnici vrtca, gibalne dejavnosti pa v šolski telovadnici in na šolskem igrišču. Vrtčevsko igrišče je namenjeno skupni igri in gibalnim dejavnostim na igralih. Okolica vrtca je obdana z naravo, zato jo otroci in vzgojiteljice izkoristijo za raziskovanje, učenje in sproščanje.