Projekti

  • Gibalno športni program Mali sonček (predšolski otroci)
  • Projekt Pasavček
  • Naša mala knjižnica
  • Projekt Skrb za zdrave zobke
  • Projekt Sobivanje (v sodelovanju z OŠ)
  • Projekt Zdrava šola in vrtec (v sodelovanju z OŠ)