Skupina Sončki

V skupini Sončki je 12 otrok, starih od 1 do 6 let. Zanje skrbijo:

  • vzgojiteljica Martina Katern Tomažič,
  • pomočnici vzgojiteljice Monika Baša in Teja Iskra (opravlja tudi svetovalno delo v vrtcu).