Skupina Sončki

V skupini Sončki je 19 otrok, starih od 1 do 6 let. Zanje skrbijo:

  • vzgojiteljica Martina Katern Tomažič in
  • pomočnici vzgojiteljice Ariana Babić in Monika Baša.