VPIS

V VRTEC VPISUJEMO

V mesecu marcu, po odredbi Občine Il. Bistrica, in ves čas do polne zasedbe.

Vpisni list dobite TUKAJ.

IZBIRA PROGRAMA

Starši lahko izbirate med:

celodnevnim programom, ki traja nad 6 do 9 ur. Vključuje 4 obroke hrane in

poldnevnim programom, ki traja 4 do 6 ur. Vključuje 2 obroka hrane.

Starši, ki želite med letom spremembo trajanja programa, sporočite to vzgojiteljici prvega v mesecu.

PLAČILO VRTCA

Starši plačujejo delež cene za redni program s položnico, ki jo prejmejo v vrtcu.

Plačilo za programe vrtca se določa na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v RS in upoštevaje premoženje družine. V primeru, da vloge ne oddate v določenem času, plačate polno ekonomsko ceno.