Za starše

Dobro sodelovanje med vrtcem in starši je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na vsestranski razvoj otroka in na njegovo počutje v vrtcu. Sodelovanje med starši in vrtcem se mora ves čas dopolnjevati. Na tak način lahko vzgojitelji bogatimo življenje otrok.

Vsa obvestila za starše visijo na oglasni deski pred igralnico SONČKI in na vhodnih vratih vrtca.

Na spletni strani vrtca so objavljene pomembne dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu.

O vseh novih ukrepih in spremembah bomo starše obveščali sproti.

Pogovorne urice potekajo vsak prvi torek v mesecu v popoldanskem času, v dogovoru z vzgojiteljico pa tudi v dopoldanskem času ali po telefonu.

Skupni roditeljski sestanki:

– 28. 10. 2022 ob 16. uri (Vzgoja za internet, Safe.si)

– 14. 3. 2023 ob 16. uri (Ranjena samopodoba mladih, dr. Lucija Čevnik)

DEJAVNOSTI ZA STARŠE

 • Vsakodnevna kratka izmenjava informacij z vzgojiteljicami ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca,
 • pogovorne urice, ki se izvajajo enkrat mesečno ali po dogovoru z vzgojiteljico,
 • uvodni roditeljski sestanek,
 • ustvarjalne delavnice za starše in stare starše,
 • postopno uvajanje otroka v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico,
 • tematska predavanja za starše,
 • sodelovanje predstavnikov staršev v svetu staršev in svetu zavoda.

UVAJANJE OTROK V VRTEC

Pri prehodu iz domačega v vrtčevsko okolje gre za veliko spremembo. Otroci prihajajo v vrtec v najnežnejšem razvojnem obdobju, zato je potrebno prehod iz varnega, domačega okolja v vrtec otrokom čim bolj olajšati ter ga narediti kar se da prijetnega.

Pomembno je:

 • postopno uvajanje otroka v vrtec s prisotnostjo enega od staršev,
 • redno pogovarjanje med starši in vzgojiteljico,
 • omogočiti otroku, da ima ob sebi svojo ljubkovalno stvar ali igračo, saj mu ta objekt daje občutek varnosti,
 • več telesnega kontakta, ljubkovanja, otroku olajša čustvene stiske,
 • vzpostaviti stalen ritem prihodov in odhodov, saj le-ta daje otroku varnost in zaupanje,
 • da v vrtec otrok prihaja redno kljub začetniškim težavam,
 • odkrito pogovarjanje z vzgojiteljico o težavah.

Osnovne informacije o uvajanju otrok dobijo starši v razgovoru z vzgojiteljico. S starši se dogovorimo o časovnem razporedu uvajanja. V času uvajanja skrbijo za svojega otroka.

Zaradi preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 v vrtcu bomo tako strokovni delavci kot starši dosledno upoštevali Priporočila o higienskih in organizacijskih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Priporočljivo je upoštevati:

– izvajanje osnovnih higienskih ukrepov,

– da v vrtec prihajajo samo zdravi otroci,

– samotestiranje doma v primeru pojava prvih simptomov,

– upoštevanje izolacije.